GAA Coaching Awards - 2013

Jan
18
GAA Coaching Awards
Time: 7pm
Venue: TBC - possibly Armagh
Jan
19
GAA Coaching Awards
Time: 9am
Venue: TBC - possibly Armagh
Jan
20
GAA Coaching Awards
Time: 9am
Venue: TBC - possibly Armagh
Feb
1
GAA Coaching Awards
Time: 7pm
Venue: Armagh
Feb
2
GAA Coaching Awards
Time: 9am
Venue: Armagh
Feb
3
GAA Coaching Awards
Time: 9am
Venue: Armagh
Mar
1
GAA Coaching Awards
Time: 7-10.30pm
Venue: St. James Aldergrove GAC Clubhouse
Mar
2
GAA Coaching Awards
Time: 9am - 6pm
Venue: St. James GAC Aldergrove
Mar
2
GAA Coaching Awards
Time: 9am
Venue: St Mary's Ahoghill
Mar
3
GAA Coaching Awards
Time: 9am - 5pm
Venue: St. James Aldergrove GAC
Mar
4
GAA Coaching Awards
Time: 7pm
Venue: St. Mary's Ahoghill
Mar
8
GAA Coaching Awards
Time: 7pm
Venue: St. James Aldergrove
Sep
25
GAA Coaching Awards
Time: 19:30
Venue: Cargin GAC
Sep
27
GAA Coaching Awards
Time: 19:00
Venue: Lamh Dhearg
Sep
28
GAA Coaching Awards
Time: 09:00 - 16:30
Venue: Lamh Dhearg
Oct
11
GAA Coaching Awards
Time: 19:00
Venue: Armagh
Oct
12
GAA Coaching Awards
Time: 09:00
Venue: Armagh
Oct
18
GAA Coaching Awards
Time: 19;00
Venue: Armagh
Oct
19
GAA Coaching Awards
Time: 09:00
Venue: Armagh
Oct
21
GAA Coaching Awards
Time: 19:00
Venue: Armagh
Oct
25
GAA Coaching Awards
Time: 19:00
Venue: St. Ergnatt's Moneyglass
Oct
26
GAA Coaching Awards
Time: 09:00
Venue: St. Ergnatt's Moneyglass
Oct
27
GAA Coaching Awards
Time: 09:00
Venue: St. Ergnatt's Moneyglass
Nov
7
GAA Coaching Awards
Time: 19:30
Venue: Belfast
Nov
7
GAA Coaching Awards
Time: TBC
Venue: South Antrim Venue
Nov
21
GAA Coaching Awards
Time: TBC
Venue: St Brigids PS Ballymena
Dec
5
GAA Coaching Awards
Time: TBC
Venue: Belfast